English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Seminari i 8-të i RASR-së

20 – 22 maj 2015, Split, Republika e Kroacisë

Seminari i 8-të në mbështetje të Qasjes rajonale për reduktimin e stokut në Evropën Juglindore (RASR) u mbajt në Split, Kroaci në datat 20 – 22 maj 2015.