English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Seminari i 5-të i RASR-së

23–25 prill 2012, Durrës, Shqipëri

Seminari i 5-të në mbështetje të Përqasjes rajonale për reduktimin e rezervave (RASR) për Evropën Juglindore u mbajt në Durrës, Shqipëri në datat 23 – 25 prill 2012, pranë Hotel Adriatik.