English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Seminari i 7-të i RASR-së

12 – 15 maj 2014, Sofje, Bullgari

Seminari i 7-të në mbështetje të Qasjes rajonale për reduktimin e stokut në Evropën Juglindore (RASR) u mbajt në Sofje, Bullgari në datat 12 – 15 maj 2014.