English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Seminari i 4-t i RASR-së

23 – 25 maj 2011, Lubjanë, Slloveni

Seminari i 4-t në mbështetje të Përqasjes rajonale për reduktimin e rezervave (South East Europe Regional Approach to Stockpile Reduction (RASR)) për Evropën Juglindore u mbajt në Lubjanë, Slloveni në datat 23 – 25 maj 2011, pranë M-Hotel.