English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Seminari i 6 i RASR-së

3-5 prill 2013, Bled, Slloveni

Seminari i 6-të në mbështetje të Përqasjes Rajonale për Reduktimin e Rezervave (RASR) për Evropën Juglindore do të mbahet në Bled, Slloveni në datat 3–5 prill 2013, pranë Park Hotel.