English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

7-ми семинар по РПНЗ

12–15 май 2014 г., София, България

7-мият семинар в подкрепа на Регионалния подход за намаляване на запасите (РПНЗ) в Югоизточна Европа беше проведен в София, България, на 12–15 май 2014 г.