English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Al 9-lea atelier RASR

3–4 octombrie la Podgorica, Muntenegru

Cel de-al 9-lea atelier în sprijinul Abordării regionale a reducerii stocurilor de arme (RASR – Regional Approach to Stockpile Reduction) și muniții convenționale din Europa de Sud-Est va avea loc la Podgorica, Muntenegru, în perioada 3–4 octombrie.
Atelierele RASR le oferă funcționarilor din Ministerele Apărării și din Statele Majore oportunitatea de a împărtăși cele mai bune practici, de a stabili relații și de a afla mai multe despre asistența tehnică și financiară disponibilă pentru gestionarea stocurilor de arme din regiune.
Atelierul care urmează este finanțat de Uniunea Europeană, prin Decizia 2016/2356/PESC a Consiliului și se va concentra pe teme legate de progres, provocări și priorități în distrugerea surplusului de muniții și în gestionarea stocurilor de arme, inclusiv armonizarea cerințelor de securitate și siguranță cu privire la depozitarea munițiilor.
Printre invitați se numără reprezentanți ai Ministerelor Apărării din regiune, precum și reprezentanți ai țărilor donatoare și ai organizațiilor internaționale implicate în acest domeniu.
Atelierele organizate în cadrul acestei inițiative regionale constituie încă un efort în vederea consolidării la nivel național a capacității de a aborda amenințările cauzate de stocurile de arme și muniții convenționale excesive, instabile, asigurate necorespunzător sau care prezintă orice alt fel de risc, prin cooperare și schimburi de experiență în regiunea Europei de Sud-Est.