English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Al 3-lea atelier RASR

2–4 noiembrie 2010, Sarajevo

Acest atelier a continuat susţinerea ideii de dezvoltare a unei abordări regionale, coordonate, pe termen lung, care să prezinte ameninţările reprezentate de stocurile de arme şi muniţii convenţionale excesive, instabile, asigurate necorespunzător sau care prezintă un grad ridicat de risc din orice alt motiv, deţinute de guvernele statelor din Europa de Sud-Est. În cadrul reuniunii de la Sarajevo, participanţii au fost împărţiţi în grupuri de lucru care au analizat metodele de identificare a surplusului de muniţie din ţările participante şi posibilităţile de demilitarizare. Acestea au evaluat, de asemenea, efectele exploziilor accidentale în depozitele cu muniţie. Albania şi Bosnia-Herţegovina au fost subiectul a două studii de caz cu privire la modul în care ţările din regiune şi organizaţiile internaţionale precum OSCE, NATO şi PNUD pot colabora pentru a aborda mai economic, mai rapid şi mai sigur problema stocurilor de arme şi muniţii periculoase şi excesive. Grupul pentru siguranţa muniţiei (Ammunition Safety Group) din cadrul NATO şi Centrul RACVIAC pentru cooperare în domeniul securităţii (RACVIAC Center for Security Cooperation) au împărtăşit informaţii extrem de importante. Fiecare participant a primit un exemplar al dării de seamă realizate de Small Arms Survey „Armamentul excesiv din ţările Europei de Sud-Est: politici şi practici naţionale”, care prezintă o analiză concisă, actualizată a provocărilor comune şi a lecţiilor deja însuşite de către aceste ţări.