English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Al 2-lea atelier RASR

3–5 noiembrie 2009, Budva, Muntenegru

Acest atelier a continuat susţinerea ideii de dezvoltare a unei abordări regionale, coordonate, pe termen lung, care să rezolve ameninţările reprezentate de stocurile de arme şi muniţii convenţionale excesive, instabile, asigurate necorespunzător sau care prezintă un grad ridicat de risc din orice alt motiv, deţinute de guvernele statelor din Europa de Sud-Est. În cadrul reuniunii de la Budva, s-a acordat o atenţie deosebită celor cinci domenii importante de acţiune identificate în cadrul ultimului atelier RASR, desfăşurat la Zagreb, Croaţia. Fiecare domeniu a fost discutat în detaliu, iar participanţii au identificat soluţii practice şi paşii următori pentru continuarea abordării regionale a reducerii stocurilor de arme.