English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

9-ти семинар по РПНЗ

3–4 октомври в Подгорица, Черна гора

9-тият семинар на Регионалния подход за намаляване на запасите (РПНЗ) от конвенционални оръжия и боеприпаси в Югоизточна Европа ще се проведе на 3–4 октомври в Подгорица, Черна гора.
Семинарите за РПНЗ представляват възможност за длъжностните лица от Министерството на отбраната и Генералния щаб да споделят най-добрите практики, да създадат връзки и да получат информация за техническата и финансова помощ, която се предоставя за управление на запасите в региона.
Предстоящият семинар се финансира от Европейския съюз съгласно Решение (ОВППС) 2016/2356 на Съвета и ще се фокусира върху теми, свързани с напредъка, предизвикателствата и приоритетите при унищожаване на излишъците от боеприпаси и управление на запасите, в т.ч. хармонизиране на изискванията за сигурност и безопасност при съхраняване на боеприпасите.
Сред поканените участници са представители на Министерствата на отбраната от региона и на държавите донори и международните организации, ангажирани в тази област.
Семинарите, организирани в рамките на тази регионална инициатива, представляват още едно усилие за укрепване на националните капацитети за преодоляване на заплахите, произтичащи от излишни, нестабилни, слабо обезопасени или други рискови запаси от конвенционални оръжия и боеприпаси чрез регионално сътрудничество и обмен на опит в Югоизточна Европа.