English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

9. delavnica RASR

3.–4. oktober v Podgorici, Črna gora

9. delavnica Regionalni pristop k zmanjšanju zalog (Regional Approach to Stockpile Reduction – RASR) v jugovzhodni Evropi bo potekala od 3. do 4. oktobra v Podgorici v Črni gori.
Delavnice RASR so priložnost za zaposlene na Ministrstvu za obrambo in v generalštabu za izmenjavo dobrih praks, vzpostavljanje sodelovanja ter seznanjanje s tehnično in finančno podporo, ki je na voljo za upravljanje zalog streliva v regiji.
Prihajajočo delavnico financira Evropska unija na podlagi sklepa Sveta 2016/2356/CFSP in se bo osredotočala na teme, ki so povezane z napredkom, izzivi in prednostnimi nalogami pri uničevanju presežnih količin streliva in upravljanju zalog, vključno z usklajevanjem zahtev glede varnosti in zaščite skladiščenja streliva.
Povabljeni so predstavniki obrambnih ministrstev iz regije ter predstavniki držav donatork in mednarodnih organizacij, ki so dejavne na tem področju.
Delavnice, ki se organizirajo v okviru te regionalne pobude, predstavljajo dodatno krepitev nacionalnih prizadevanj za zmanjšanje nevarnosti zaradi presežnih, nestabilnih, nepravilno varovanih ali iz drugih razlogov tveganih zalog konvencionalnega orožja in streliva, ki jih hranijo vlade držav jugovzhodne Evrope.