English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Partnerji

   

Office of Weapons Removal and Abatement

Služba za odstranjevanje in omejevanje orožja Ministrstva za zunanje zadeve ZDA (PM/WRA) ustvarja lokalne, regionalne in mednarodne pogoje za zagotovitev miru, stabilnosti in blaginje z zmanjševanjem nezakonitega širjenja konvencionalnega vojaškega orožja, kot so lahko avtomatsko strelno orožje in ročni raketometi, ter z odstranjevanjem in uničevanjem drugih vrst orožja, kot so trajne zemeljske mine in opuščene zaloge streliva, ki po prenehanju oboroženega spopada ostajajo na terenu ter ogrožajo ljudi.
   

DTRA - Defense Threat Reduction Agency

DTRA je uradna Agencija Ministrstva za obrambo ZDA za podporo bojnemu delovanju (Combat Support Agency), ki je odgovorna za boj proti orožju za množično uničenje (WMD). Ukvarja se s celo vrsto groženj zaradi kemijskih, bioloških, radioloških, jedrskih in visoko učinkovitih streliv. Programi agencije DTRA obsegajo osnovne znanstvene raziskave in razvoj, nudijo operativno podporo ameriškim vojakom na frontni črti in zagotavljajo interne strokovnjake za WMD, katerih naloga je zgodnje odkrivanje in preprečevanje nevarnosti, ki bi lahko ogrozile Združene države in njihove zaveznike.
   

International Trust Fund

Že vse od ustanovitve leta 1998 ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (prej znana kot Mednarodna ustanova – fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min 1998–2011) nadgrajuje svoje poslanstvo ter širi obseg in geografski doseg svojih dejavnosti, da bi se odzivala na spreminjajoče se okolje človekove varnosti. ITF, ki se je sprva ukvarjala z zbiranjem sredstev in vodenjem projektov razminiranja v Jugovzhodni Evropi, si je v tem času pridobila zaupanje širše skupnosti donatorjev in je postala svetovno priznana humanitarna organizacija. Na podlagi svojih uspehov se je ITF znatno razširila in je zdaj dejavna v Južnem Kavkazu, Osrednji Aziji, Latinski Ameriki in na Bližnjem vzhodu. V luči vedno manjšega vpliva zemeljskih min in neeksplodiranih ubojnih sredstev se ITF zdaj posveča obravnavi drugih kritičnih varnostnih izzivov, predvsem s podpiranjem uničevanja konvencionalnega orožja, reforme varnostnega sektorja ter razorožitve, demobilizacije in ponovne vključitve.
   

NSPA

Agencija za podporo zveze NATO (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) je združena agencija za logistiko in podporne storitve zveze NATO, ki združuje nekdanjo Agencijo zveze NATO za vzdrževanje in oskrbo (NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA), Srednjeevropsko agencijo za upravljanje oskrbe z gorivom (Central Europe Pipeline Management Agency, CEPMA) in Agencijo zveze NATO za upravljanje zračnih prevozov (NATO Airlift Management Agency, NAMA). Agencijo NSPA financirajo izključno njeni uporabniki, posluje pa po načelu neprofitnega poslovanja brez izgube. Ima približno 1200 zaposlenih. Njen sedež je v Kneževini Luksemburg (Capellen), operativni centri pa v Luksemburgu, Franciji, Italiji in na Madžarskem. NSPA je izvršni organ Organizacije za oskrbo zveze NATO (NATO Support Organisation, NSPO), v katero je včlanjenih vseh 28 držav zveze NATO. Vse države imajo svoje predstavnike v Nadzornem odboru agencije NSPO (Agency Supervisory Board, ASB), ki usmerja in nadzoruje dejavnosti agencije NSPA. NSPA v eni organizaciji zveze NATO združuje vse aktivnosti logistike in oskrbe ter svojim deležnikom nudi integrirano mednarodno podporo. Nova agencija je bila ustanovljena na podlagi novega pristopa zveze NATO k stroškom za obrambe zadeve v času gospodarske krize. Ta pristop se imenuje Pametna obramba (Smart Defence) in Pametna podpora (Smart Support) je eden od njenih ključnih delov.
   

OSCE

OVSE je največja regionalna varnostna organizacija na svetu, saj ima 56 držav članic z geografskega območja, ki sega od Vancouvra do Vladivostoka.
 

RACVIAC

RACVIAC – Center za varnostno sodelovanje je mednarodna, neodvisna, neprofitna, regionalna in akademska organizacija, katere naloga je spodbujanje dialoga in sodelovanja na področju varnosti v jugovzhodni Evropi prek vzpostavljanja partnerskih odnosov med državami tega območja in njihovimi mednarodnimi partnerji.
   

SEESAC

Razvojni program ZDA (UNDP) in Svet za regionalno sodelovanje (RCC) sta Center jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor osebnega in lahkega orožja (SEESAC) pooblastila, da prek krepitve nacionalne in regionalne zmogljivosti za izvajanje nadzora ter omejevanja širjenja in zlorabe osebnega in lahkega orožja vsem mednarodnim in nacionalnim zainteresiranim stranem nudi dodatno podporo, s čimer prispeva k večji stabilnosti, varnosti in razvoju jugovzhodne ter južne Evrope.
   

Small Arms Survey

Small Arms Survey je neodvisen raziskovalni projekt, ki poteka na inštitutu Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevi, Švica. Je glavni mednarodni vir javnih podatkov o vseh vidikih osebnega orožja in oboroženega nasilja ter vir informacij za vlade, oblikovalce politik, raziskovalce in aktiviste. V projektu sodeluje mednarodno osebje z znanjem in izkušnjami s področja varnostnih študij, političnih ved, mednarodnega javnega reda, prava, ekonomije, razvojnih študij, razreševanja sporov in sociologije.
   

Swiss Implementation and Verification Unit