English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Članovi Upravnog odbora inicijative RASR

   

International Trust Fund

Od osnivanja 1998, Međunarodni fond za unapređenje ljudske bezbednosti (ITF) (poznat kao Međunarodni fond za razminiranje i pomoć žrtvama mina od 1998. do 2011. godine) stremi ka svom cilju dok istovremeno proširuje delokrug i geografsko područje rada kako bi išao u korak s promenljivim odlikama ljudske bezbednosti. Prvobitno posvećen sakupljanju sredstava i upravljanju projektima u vezi s minama u jugoistočnoj Evropi, ITF je stekao poverenje šire zajednice donatora i postao svetski renomirana humanitarna organizacija. Zahvaljujući uspešnom radu, ITF se značajno proširio i trenutno je aktivan u južnom Kavkazu, centralnoj Aziji, latinskoj Americi i Srednjem istoku. S obzirom na sve manji uticaj nagaznih mina i neeksplodiranih naprava, ITF proširuje svoje ciljeve ka drugim kritičnim pitanjima bezbednosti, uglavnom pružajući podršku uništenju konvencionalnog naoružanja, reformi sektora bezbednosti i razoružanja, demobilizaciji i ponovnoj integraciji.
   

NSPA

Agencija za podršku NATO-u (NATO Support and Procurement Agency (NSPA) je NATO agencija za integrisanu logistiku i pružanje usluga koja kombinuje nekadašnju NATO agenciju za održavanje i nabavku (NAMSA), Agenciju za upravljanje naftovodima u centralnoj Evropi (CEPMA) i NATO agenciju za upravljanje vazduhoplovstvom (NAMA). NSPA je agencija koju u potpunosti finansiraju kupci i posluje po principu kritične tačke poslovanja. Zapošljava oko 1.200 ljudi sa sedištem u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu (u Kapelenu) i operativnim centrima u Luksemburgu, Francuskoj, Mađarskoj i Italiji. NSPA je izvršno telo NATO organizacije za podršku (NSPO) i svih 28 NATO država članica njeni su članovi. Te države članice imaju predstavnike u NSPO nadzornom odboru agencije (ASB) koji usmerava i kontroliše aktivnosti NSPA agencije. NSPA je jedinstvena organizacija koja obuhvata aktivnosti NATO-a u vezi sa logistikom i nabavkom i zainteresovanim stranama nudi rešenja integrisane multinacionalne podrške. Njen nastanak je rezultat novog NATO pristupa troškovima u vezi sa odbranom tokom perioda štednje pod nazivom „inteligentna odbrana“, pri čemu je „inteligentna podrška“ ključni element.
 

RACVIAC

Centar za saradnju u oblasti bezbednosti RACVIAC je međunarodna, nezavisna, neprofitna, regionalna i akademska organizacija čija je misija da podstiče dijalog i saradnju u vezi sa bezbednošću u jugoistočnoj Evropi kroz partnerstva između država u regionu i njihovih međunarodnih partnera.
   

SEESAC

Klirinška kuća za kontrolu naoružanja malog kalibra i lakog naoružanja u jugoistočnoj Evropi (SEESAC) ima ovlašćenje Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i Saveta za regionalnu saradnju (RCC) da pruža dodatnu podršku svim međunarodnim i nacionalnim zainteresovanim stranama osnaživanjem nacionalnih i regionalnih kapaciteta radi kontrolisanja i smanjenja širenja naoružanja i zloupotrebe naoružanja malog kalibra i lakog naoružanja, čime doprinosi većoj stabilnosti, bezbednosti i razvoju u jugoistočnoj i istočnoj Evropi.
   

Small Arms Survey

„Small Arms Survey“ je nezavisan istraživački projekat sa sedištem na institutu Graduate Institute of International and Development Studies u Ženevi u Švajcarskoj. Predstavlja najvažniji međunarodni izvor javnih informacija o svim aspektima naoružanja malog kalibra i naoružanog nasilja i resurs za vlade, kreatore politika, istraživače i aktiviste. Na projektu rade međunarodni stručnjaci za studije u vezi sa bezbednošću, političke nauke, međunarodnu javnu politiku, pravo, ekonomiju, razvojne studije, rešavanje sukoba i sociologiju.